Kitab Jualan Maktabah Ilmiyyah MUSP

Sesiapa yang berminat untuk membeli buku dari Maktabah Ilmiyyah MUSP, boleh berurusan dengan pihak Maktabah Ilmiyyah pada waktu pejabat Madrasah atau hubungi Ustaz Anuar bin Ramli pada emel berikut: kitabmusp@gmail.com

Berikut ialah senarai buku-buku yang boleh didapati di Maktabah Ilmiyyah MUSP:

  1. Kamus “Arabic – English Dictionary” The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic RM 50.00
  2. Kitab “Al – Luma’” oleh Imam Abu Ishaq al – Shirazi RM 4.50
  3. Kitab “Bulugh al-Maram” oleh Imam Ibn Hajar al-’Asqalani – cetakan Beyrut – RM 10.00
  4. Kitab “Bulugh al-Maram” oleh Imam Ibn Hajar al-’Asqalani – cetakan Indonesia – RM 8.00
  5. Kitab “Mu’allim al-Tajwid” oleh Ustaz Hazim al-Mazahiri – RM 1.00
  6. Kitab “Matn al-Ajrumiyyah” – RM 1.00
  7. Kitab “Faid al-Ilah al-Malik fi hall alfaz ‘Umdat al-Salik wa ‘Uddat al-Nasik” (2 Jilid) – RM 40.00
  8. Khamsah Mutun fi ‘Ilm al-Tauhid; Matn al-Jauhari, al-Jauharah, al-Sanusiyyah, al-Kharidah dan al-Shaibaniyyah – RM 2.00
  9. Hidayat al-Mustafid fi Ahkam al-Tajwid – RM 2.00
  10. Al-Husun al-Hamidiyyah li al-Muhafazah ‘ala al-’Aqaid al-Islamiyyah – RM 3.00